Erikoisalat

Virka- ja työsuhdejuridiikka, rakentamisen ja tilahallinnon juridiikka, julkiset hankinnat, valtion­tuen takaisin­perinnät ja hallintoriidat.

Virka ja työ­suhde­juridiikka

Työ- ja virkasuhdeoikeudessa on tärkeää oikeiden menettelytapojen hallinta. Työnantajan toimien perusteiden sekä laissa säädettyjen menettelyiden lisäksi on tärkeää myös osapuolten tasa-arvoinen kohtelu.

Tutustu palveluumme

Raken­tamisen ja tila­hallin­non juridiikka

Rakennushankkeet sisältävät laajoja sopimuskokonaisuuksia. Sopimusehtojen tulkinta vaatii juridista osaamista ja erimielisyyksien hallinta osaamista sekä aikaa.

Tutustu palveluumme

Julkiset hankinnat, valtion­­tuen takaisin­­perinnät

Kuntien ja julkisyhteisöjen hankinnat ovat usein monimutkaisia ja tiukasti säädeltyjä. Hankinnat ovat osa suurempia toiminnallisia kokonaisuuksia ja esimerkiksi hankintaan liittyvä oikeudenkäynti usein käytännössä siirtää hankintaa.

Tutustu palveluumme

Hallinto­riidat

Hallintoriidan seuraukset ovat kunnan talouden kannalta usein merkittäviä ja pitkäkestoisia. Hallintoriidassa on tärkeää substanssilain lisäksi ymmärtää oikeuden prosessisäännöt.

Tutustu palveluumme

Sopimusjuridiikka

Pienhankinnat, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, julkisyhteisöjen väliset sopimukset. Meillä on kokemusta erityyppisistä sopimusoikeudellisista oikeusasioista.

Tutustu palveluumme

Varaa aika alkutapaamiseen

Vaatimus Oy toimii tuloksellisesti. Pidämme huolen ja vaadimme, että päämiehemme saa hyvän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Soita ja sovi aika maksuttomalle alkutapaamiselle. Tapaamisessa analysoimme tilanteesi ja määritämme oikean tavan ratkaista ongelmasi.

”Oikeus ei voi toteutua, jos ei sitä ei vaadita.
Vaatimus Oy vaatii oikeutta puolestanne.”