Oikeuden­käynnit

Oli kyse oikeudenkäynnistä yleisessä tuomioistuimessa tai hallintotuomioistuimessa, on tärkeää hallita tuomioistuinprosessi ja huolehtia oikeista menettelytavoista. 

Oikeudenkäynneissä on syytä huomioida laintulkinnan ja riidanalaisten seikkojen lisäksi toimintaympäristö siltä osin kuin sillä on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Siksi on tärkeää tuntea päämiehen toimiala lainalaisuuksineen.

Vaatimus Oy on ajanut kuntien ja yritysten oikeudenkäyntejä vuosikymmenen ajan sekä hallinto-oikeuksissa että yleisissä tuomioistuimissa. Osa jutuista on päätynyt ylempien tuomioistuinten ennakkoratkaisuiksi, joilla on merkittävää vaikutusta oikeuskäytäntöön. 

Vaatimus Oy hoitaa oikeudenkäynnit siten, että päämiehen ei tarvitse huolehtia käytännön asioista. Asiakas voi käyttää aikansa muihin haasteisiin. Hoidamme oikeudenkäyntiprosessit puolestanne kaikilta osin.

Jos olette oikeudenkäyntiprosessissa tai valmistelette sitä, ottakaa yhteyttä alkuneuvotteluun.

Oikaisuvaatimus on oikeudenkäynnin esiaste, jossa muutoksenhaun alainen päätös käsitellään toimivaltaisessa toimielimessä. Asiaan saattaa siten liittyä myös viranomaisen toiminnan poliittista arviointia. Toimielinkäsittelyn jälkeen muutoksenhakijalla on mahdollisuus valittaa oikaisuun annettavasta päätöksestä, jolloin asia etenee tuomioistuimeen. Hyvin valmisteltu oikaisuasian valmistelu saattaa kuitenkin ehkäistä tuomioistuimeen valittamista. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä on lisäksi hyvä arvioida omaa toimintaa uudelleen. Tietyissä tilanteissa myös viranomaisen itseoikaisu on mahdollista. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on tärkeää huomioida substanssilainsäädännön lisäksi oikeat menettelytavat, jotta asia ei kaadu tuomioistuimessa oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä tehtyyn menettelyvirheeseen. Ottakaa yhteyttä, jos teillä on muutoksenhakuasia käsiteltävä toimielimessä. Vaatimus Oy:llä on pitkä kokemus oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuasioiden käsittelyistä.

Varaa aika alkutapaamiseen

Vaatimus Oy toimii tuloksellisesti. Pidämme huolen ja vaadimme, että päämiehemme saa hyvän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Soita ja sovi aika maksuttomalle alkutapaamiselle. Tapaamisessa analysoimme tilanteesi ja määritämme oikean tavan ratkaista ongelmasi.

”Oikeus ei voi toteutua, jos ei sitä ei vaadita.
Vaatimus Oy vaatii oikeutta puolestanne.”