Hallintoriidat

Hallintoriidat koskevat julkisoikeudellisia maksuja. Tyypillisessä hallintoriidassa on kyse kuntien välisestä kustannusvastuusta. Hallintoriidan seuraukset ovat kunnan talouden kannalta usein merkittäviä ja pitkäkestoisia. Hallintoriidassa on tärkeää substanssilain lisäksi ymmärtää oikeuden prosessisäännöt.

Tunnemme kuntien taloudellisen vastuun sääntelyn ja olemme hoitaneet lukuisia hallintoriitoja menestyksekkäästi vuosien aikana. Osa ajamistamme riidoista on päätynyt jopa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisuiksi, jolla on merkittävää tulkintavaikutusta oikeuskäytännön kannalta. 

Jos teillä on epäselvyyksiä kunnan kustannusvastuun jakautumisesta taikka teidän tulee saattaa vireille hallintoriita, ottakaa yhteyttä. Me ajamme hallintoriidat puolestanne siten, että teidän ei tarvitse huolehtia tuomioistuinprosessista.

Varaa aika alkutapaamiseen

Vaatimus Oy toimii tuloksellisesti. Pidämme huolen ja vaadimme, että päämiehemme saa hyvän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Soita ja sovi aika maksuttomalle alkutapaamiselle. Tapaamisessa analysoimme tilanteesi ja määritämme oikean tavan ratkaista ongelmasi.

”Oikeus ei voi toteutua, jos ei sitä ei vaadita.
Vaatimus Oy vaatii oikeutta puolestanne.”