Kantelu­asiat

Kantelussa on mahdollisuus saattaa julkinen hallintotehtävä valvovan viranomaisen tutkittavaksi. Tällöin selvitetään esimerkiksi kunnan menettelyn mahdollinen lainvastaisuus. Kantelu on osa laillisuusvalvontaa. Kanteluviranomaisia on useita, kuten eduskunnan oikeusasiamies tai aluehallintovirasto. Kanteluasian käsittelyssä on tärkeää menettelysääntöjen sekä muiden asiaan vaikuttavien velvoittavien normien tunteminen.

Vaatimus Oy:llä on vuosien kokemus kuntien kanteluasioiden käsittelystä eri kanteluviranomaisten osalta. Me hoidamme kanteluasiat asiakkaan puolesta eli huolehdimme vastausprosessista kaikilta osin. 

Ottakaa yhteyttä, jos toiminnastanne on kanneltu ja me hoidamme asian puolestanne.

Varaa aika alkutapaamiseen

Vaatimus Oy toimii tuloksellisesti. Pidämme huolen ja vaadimme, että päämiehemme saa hyvän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Soita ja sovi aika maksuttomalle alkutapaamiselle. Tapaamisessa analysoimme tilanteesi ja määritämme oikean tavan ratkaista ongelmasi.

”Oikeus ei voi toteutua, jos ei sitä ei vaadita.
Vaatimus Oy vaatii oikeutta puolestanne.”