Julkiset hankinnat, valtion­tuen takaisin­perinnät

Kuntien ja julkisyhteisöjen hankinnat ovat usein monimutkaisia ja tiukasti säädeltyjä. Hankinnat ovat osa suurempia toiminnallisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi hankintaan liittyvä oikeudenkäynti usein käytännössä siirtää hankintaa sekä saattaa aiheuttaa toiminnallisia muutoksia, kunnes hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Jos teillä on oikeudellisia ongelmia hankintojenne kanssa taikka olette osapuolena takaisinperinnässä, ottakaa yhteyttä. Kymmenen vuoden aikana olemme ajaneet lukuisia hankintoja koskevia oikeudenkäyntejä niin markkinaoikeudessa kuin myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi olemme ajaneet yleisissä tuomioistuimissa hankintasopimuksien yksityisoikeudellisia riita-asioita.

Yritysten julkisilla varoilla subventointi on tiukasti säädelty. Toisaalta yrityskumppanuus on tärkeää kuntien elinvoimaisuuden kannalta. Meillä on pitkä kokemus kiellettyä valtiontukea koskevasta konsultoinnista. Lisäksi olemme menestyksekkäästi hoitaneet takaisinperintään liittyviä toimeksiantoja. Jos teillä on käsillä takaisinperintä taikka haluatte kysyä neuvoa asiaan liittyen, ottakaa yhteyttä.

Varaa aika alkutapaamiseen

Vaatimus Oy toimii tuloksellisesti. Pidämme huolen ja vaadimme, että päämiehemme saa hyvän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Soita ja sovi aika maksuttomalle alkutapaamiselle. Tapaamisessa analysoimme tilanteesi ja määritämme oikean tavan ratkaista ongelmasi.

”Oikeus ei voi toteutua, jos ei sitä ei vaadita.
Vaatimus Oy vaatii oikeutta puolestanne.”