Palvelut

Oikeudenkäynnit, Kanteluasiat, Oikaisuvaatimus- ja valitusasiat, Muutoksenhakukäsittely toimielimissä, Sopimusneuvottelut ja muut riita-asiain hoitamiset, Neuvonta, opastaminen ja koulutus.

Oikeudenkäynnit

Oli kyse oikeudenkäynnistä yleisessä tuomioistuimessa tai hallintotuomioistuimessa, on tärkeää hallita tuomioistuinprosessi ja huolehtia oikeista menettelytavoista. Lisäksi päämiehen toimintaympäristö lainalaisuuksineen on huomioitava.

Vaatimus Oy on ajanut kuntien ja yritysten oikeudenkäyntejä vuosikymmenen ajan sekä hallinto-oikeuksissa että yleisissä tuomioistuimissa. Osa jutuista on päätynyt ylempien tuomioistuinten ennakkoratkaisuiksi, joilla on merkittävää vaikutusta oikeuskäytäntöön. Hoidamme oikeudenkäynnit siten, että päämiehen ei tarvitse huolehtia käytännön asioista. Asiakas voi käyttää aikansa muihin haasteisiin.

Tutustu palveluumme

Kanteluasiat

Kantelussa on mahdollisuus saattaa julkinen hallintotehtävä valvovan viranomaisen tutkittavaksi. Kanteluasian käsittelyssä on tärkeää menettelysääntöjen sekä muiden asiaan vaikuttavien velvoittavien normien tunteminen.

Vaatimus Oy:llä on vuosien kokemus kuntien kanteluasioiden käsittelystä eri kanteluviranomaisten osalta. Me hoidamme kanteluasiat asiakkaan puolesta eli huolehdimme vastausprosessista kaikilta osin. 

Tutustu palveluumme

Oikeudellinen konsultointi

Oikeudellinen toimintaympäristö muuttuu lainsäädännön myötä ja toisinaan on tarkoituksenmukaisinta pyytää oikeudellista konsultaatiota osaavalta ja kokeneelta juristilta.

Vaatimus Oy:llä on pitkä kokemus sisäisen tarkastuksen toimista sekä erilaisista oikeudellisista lausunto-, konsultaatio- ja neuvontatehtävistä. Olemme laatineet erilaisia oikeudellisia kannanottoja ja lausumia eri toimialoille.

Tutustu palveluumme

Sopimus­konsultointi ja -neuvottelut

Hyvällä sopimusjuridiikalla hallitaan sopimuskumppanien välisiä oikeudellisia riskejä. Hyvän sopimuksen aikaansaamiseksi on ymmärrettävä sopimuskumppanien oikeudellinen toimintaympäristö sekä sopimusten tulkintaoppi.

Vaatimus Oy on tehnyt kymmeniä sopimuksia tai ollut konsultoimassa eri sopimusprosesseissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Meillä on erittäin laaja kokemus yritysten, kuntien sekä kuntakonsernien sopimuksista.

Tutustu palveluumme

Neuvonta, opastaminen ja koulutus

Kuntakonsernien sekä yhteisöjen oikeudellinen toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan ja aina ei ole mahdollisuutta pitää henkilöstön oikeudellista osaamista täysin ajantasaisena.

Tutustu palveluumme

Varaa aika alkutapaamiseen

Vaatimus Oy toimii tuloksellisesti. Pidämme huolen ja vaadimme, että päämiehemme saa hyvän ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Soita ja sovi aika maksuttomalle alkutapaamiselle. Tapaamisessa analysoimme tilanteesi ja määritämme oikean tavan ratkaista ongelmasi.

”Oikeus ei voi toteutua, jos ei sitä ei vaadita.
Vaatimus Oy vaatii oikeutta puolestanne.”